Contributie lidmaatschap


De NVBT is een vereniging voor en door leden. Hoe meer leden financieel en actief een bijdrage leveren, hoe meer verschil de vereniging kan maken als geheel. 

 

Ben je benieuwd naar hoe jouw contributie besteed wordt? Jaarlijks maken wij een begroting en een jaarrekening. Deze kun je hier inzien.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden van de NVBT, met elk een eigen bedrag.

 

Lidmaatschap
Contributie per 2017
Gewoon lid
€ 245,-
Studentlid
€ 100,-
Reductielid
€ 180,-
Belangstellend lid
€ 180,-
Dubbel lid
€ 43,-

 

Je krijgt € 5,- korting op je contributie als je per automatische incasso betaalt!

 

Gewoon lid voor beeldend therapeuten met een erkend beeldende therapie diploma. 


Belangstellend lid voor gepensioneerden die nog steeds geïnteresseerd zijn in beeldende therapie of diegenen die geïnteresseerd zijn in beeldende therapie maar geen erkend diploma bezitten.


Studentlid voor studenten aan een erkende beeldende therapie opleiding.  


Reductielid voor net afgestudeerde studenten (dit is een volledig lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief voor de periode van twee jaar) en voor vaktherapeuten die een verklaring vanuit het UWV kunnen overleggen*.


Dubbel lid voor vaktherapeuten die naast hun lidmaatschap bij een andere vaktherapeutische vereniging ook lid van de NVBT wensen te zijn.

 

*Werkzoekende vaktherapeuten kunnen een reductie lidmaatschap aanvragen bij het bestuur van de NVBT wanneer zij kunnen aantonen dat ze een uitkering krijgen vanuit het UWV. Voor deze leden geldt een meldingsplicht om het bestuur op de hoogte te stellen wanneer de situatie gewijzigd is.

 

Lees hier meer over de voordelen van lid zijn.

 

Opzegging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar te doen via info@vaktherapie.nl. De opzegging is pas definitief wanneer je een bevestiging van de FVB hebt ontvangen.