Nu lid worden!


Je kunt via de website van de FVB je lidmaatschap van de NVBT aanvragen. De procedure hiervoor is op die website verder toegelicht.

 

Word ik lid van de NVBT of van de FVB? 

De NVBT staat voor samenwerking en is daarom aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hier werkt zij samen met de andere aangesloten beroepsverenigingen aan onder andere professionalisering, kennisontwikkeling en belangenbehartiging van beeldend therapeuten in het werkveld. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de ledencontributie van alle aangesloten beroepsverenigingen. Je wordt dus automatisch lid van de FVB als je ook lid wordt van de NVBT en dit kan niet losgekoppeld worden


Indien je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.