10 redenen om lid te worden!


Voordelen gewoon lidmaatschap

 1. Je ontvangt vier keer per jaar het Tijdschrift voor Vaktherapie
 2. Je ontvangt de NVBT nieuwsbrief
 3. Je ontvangt de NVBT vacatureflits
 4. Je kunt je vraag/aanbod voorleggen aan bijna 700 leden via de nieuwsbrief
 5. Je krijgt toegang tot onderzoeken, producten, modulen en andere documenten in het ledendeel van de website
 6. Je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe producten en modulen
 7. Je kunt tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan studiedagen
 8. Je hebt invloed op het beleid van de NVBT via de Algemene Ledenvergadering
 9. Je kunt andere leden in je regio ontmoeten in een van onze regiogroepen
 10. Je kunt hulp aanvragen in het ontwikkelen van producten en modulen

 

En verder...

 • Je komt in aanmerking voor individuele rechtspositionele belangenbehartiging
 • Je kunt ondersteuning krijgen bij een FWG-indelingsprocedure
 • Je kunt gebruik maken van juridisch advies en ondersteuning in geval van conflicten werkgever-werknemer
 • Je kunt gebruik maken van juridisch advies in geval van conflicten therapeut-cliĆ«nt
 • Je hebt een kwaliteitswaarborg doordat je onder de beroepscode en tuchtrecht van de vereniging valt
 • Je kunt punten verzamelen voor je registratie bij de SRVB
 • Je vaart als individueel lid mee op de ontwikkelingen van de vereniging als geheel
 • Een aantal werkgevers en CAO's de mogelijkheid bieden om een deel van de contributie terug te krijgen.

 

Voordelen belangstellend lidmaatschap

Als belangstellende mag je de ledenvergadering bezoeken maar heb je geen stemrecht. Je ontvangt het tijdschrift voor vaktherapie, nieuwsbrieven, toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. Je kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringe rechten is een lagere contributie vastgesteld.  

 

Voordelen studentlidmaatschap

Als studentlid heb je dezelfde rechten als een belangstellende. Nadat je bent afgestudeerd ontvang je nog steeds een korting gedurende twee overgangsjaren (reductielidmaatschap). Studenten aan een Masteropleiding kunnen geen gebruik maken van het studentlidmaatschap

 

Voordelen reductie lidmaatschap

Een volledig lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief voor de periode van twee jaar.
Alleen studentleden kunnen aanspraak maken op dit overgangsjaar.

 

Voordelen dubbel lidmaatschap

Voor vaktherapeuten die naast hun lidmaatschap bij een andere vaktherapeutische vereniging ook lid van de NVBT wensen te zijn.

 

Word nu lid!